szabalyzat-az-oen-altal-valasztott-termek-a-nyeremeny-maximalis-erteke-500

Szabályzat - Az Ön által...


Szabályzat - Az Ön által választott termék - a nyeremény maximális értéke 500 € 1. Tétel. A kampány szervezője: A kampány szervezője...
az-arany-valaszadok-klubja-kampany-szabalyzata

Az „ARANY Válaszadók Klubja”...


Az „ARANY Válaszadók Klubja” kampány szabályzata 1. Tétel. A kampány szervezője: A kampány szervezője a S.C. Daedalus New Media Research SRL, melynek...

Havi promóció

Szabályzat

1. Cikk. A promóció szervezője:

A promóció szervezője S.C. Daedalus New Media Research SRL, Székhelye: Bukarest-RO, Cal. Floreasca No. 169, 2. kerület, Adóazonosító 25606569, cég bejegyzés J40 / 6306 / 27.05.2009, Bankszámla RO36INGB0000999902012334, a ING (Román Fejlesztési Banknál), a céget Laurentiu Serghie úr képviseli mint Adminisztrátor (ügyintéző). A promócióra e szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kerül sor, amely minden résztvevőre kötelező. A szervező fenntartja jogát e rendelet módosítására.

2. Cikk. A promóció időtartama és hatálya:

A promóció időszaka 2021. január 1.-től 2021. december 31-ig. A sorsolás kizárólag Magyarországon végezhető.

3. Cikk. Részvétel :

A jelen promócióban részt vehet minden olyan magyar állampolgársággal és Magyarországon lakóhellyel rendelkező személy, aki beiratkozott a Daedalus Online panelbe és megfelel a jelen rendelet által előírt egyéb feltételeknek.
A Daedalus New Media Research munkatársai, valamint a jelen versenyhez közvetlenül kapcsolódó egyéb személyek nem vehetnek részt a versenyen.

4. Cikk. A sorsolás működése:

A promóció témája: Vegyen részt a Daedalus Online felmérésekben, és megnyerheti a havonta öt (5) kisorsolt 30 Eurós dij egyikét. A sorsoláson való részvételhez a felhasználóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

  • Feltétel a beiratkozás a Daedalus Online panelbe.
  • Csak Magyarországon lakó magyar állampolgár vehet részt a sorsoláson.
  • Életkor: legalább 16 év.
  • Legalább egy, a Daedalus Online-tól érkezett tanulmány kitöltése a sorsolás hónapjában.

A résztvevő egyetlen fiókkal rendelkezdhet. Ha a Szervező több fiókot azonosít ugyanaz résztvevőnél, akkor fenntartja a jogát arra, hogy mindkét fiókját és a versenybeli részesedését törölje.

A nyerteseket e-mailben fogják értesiteni, és a nevük megjelenik a honlapon.

5. Cikk. A sorsolás díjai:

Havonta öt (5) nyeremény lesz kisorsolva, mindegyiknek értéke 30 Euró.

A nyerteseknek a dijat (€ 30 összeget) bankszámlájukra utaljuk.

6. Cikk. A nyertesek megnevezése:

  1. Az adott hónap nyertesei a következő hónap első munkanapján jelennek meg.
  2. A szervező köteles a nyerteseket a sorsolás napján e-mailben értesiteni.
  3. A szervező legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg a nyerteseket e-mail-ben értesiteni.
  4. Ha a győztesek közül akárki nem igényelte a díját (nem válaszolt az e-mailekre, nem fogadta el a díjat, vagy nem tartotta be e rendelet által előírt akármilyen feltételeit stb.) az utolsó értesítést követő 10 napon belül, érvénytelenitjük, és minden nyereségröl lemarad.


7. Cikk. Panasz, peres eljárások:

A szervező és a versenyzők közötti esetleges viták, peres ügyek békés rendezésére törekszünk. Ha a vitákat nem lehetséges békés úton rendezni, az érintett felek a panaszukat benyújtják az illetékes magyar bíróságnak.

8. Cikk. A promóció szabályzata:

A szabályok bármely résztvevő számára ingyenesen elérhetőek a hu.daedalusonline.eu weboldalon.

9. Cikk. Adózás:

A szervező vállalja, hogy a nyerteseknek a promóció során kisorsolt díjaiból származó bevételek utáni adót a kapcsolódó adóügyi rendelkezéseknek megfelelően befizeti. Bármilyen más adóügyi vagy egyéb ezzel kapcsolatos kötelezettség kizárólag a nyerteseket illeti.

ADATFRISSITÉS" promóciós kampány II. része.

A 2018 –as "ADATFRISSITÉS" KAMPÁNY II. része.

1. Tétel. A kampány szervezője:

A kampány szervezője az S.C. Daedalus New Media Research SRL Székhelye: Bukarest, Cal. Floreasca No. 169, 2. Ker. Románia. Egyedi költségvetési azonositó: 2560656, Kereskedelmi nyilvántartásban szerepel a J40/6306/27.05.2009 jelzés alatt, BRD Decebal alegységi bankszámla: RO66BRDE441SV63303434410. A céget Laurentiu Serghie képviseli mint adminisztrátor. A kampány jelen rendelet szabályzatainak megfelelően folyamlik, melyek minden résztvevőre kötelezőek. A szervező fenntartja jogát, hogy módosítsa jelen szabályozást, de csakis a nyilvánosság előzetes tudatása után.

2. Tétel. A kampány időtartama és hatóköre:

A kampány 2018. Március 19.és 2018. Május 21 között működik, kizárólag Magyarország területén.

3. Tétel. A Részvétel feltételei:

A promócióban résztvevők megnyerhetik a 10 db 15 000 forint értékű nyeremény egyikét, ha az adatfrissítési kérdőívet a meghívó e-mailtől számítva 7 napon belül kitöltik és beküldi. A sorsoláson való részvételhez a felhasználó a következő lépéseket kell, hogy megtegye:

Szükséges a személyes adatok frissítésére vonatkozó kérdőív kitöltése és beküldése, amellyel beiratkozott a Deadalus Online közösségbe. Az űrlap néhány kötelező mezőt tartalmaz, többek között: e-mail cím, telefonszám, város. Egy résztvevő egyetlen felhasználói profillal (fiókkal) jogosult részt venni. Ha a szervező egy résztvevőnél több fiókot azonosít, akkor fenntartja jogát, hogy törölje mindkét fiókját és a részesedését.

A részvétel határideje 2018. Május 21.

A nyerteseket e-mailben értesítjük a sorsolás napján, valamint a nevük megjelenik a honlapunkon, ugyanúgy a Facebook-on, miután az összes nyertes adatait központosítottuk.

4. Tétel. A nyeremények:

Az "ADATFRISSITÉS "KAMPÁNY II. része keretén belül 10 db egyenként 15000 forint nyereményt sorsolunk. A nyeremény nem ruhazhátó át.

5. Tétel. A győztesek kijelölése és értesitése:

5.1. A győzteseket 2018. Május 22- Május 25 közötti sorsolás révén jelölik ki.

5.2. A szervező köteles a győzteseket a sorsolás napján a feliratkozási e-mail címen értesíteni.

5.3. A szervező a győzteseket legfeljebb 2 alkalommal értesiti e-mail - en keresztül.

5.4. Ha a győztes nem igényelte a díjat (nem válaszol az e-mailre), elutasítja a díjat, vagy határidőn túl reagál, nem felel meg a szabályzat által előírt feltételeknek, stb., a legutolsó értesítéstől számított 6 napon belül érvényét veszti a jelentkezése, és elveszíti a nyereményre való jogosultságát.

6. Tétel. Eljárás jogvita esetén:

A szervező és a kampány résztvevői között felmerült esetleges jogviták lehetőleg békés módon oldódnak meg. Ha a viták nem rendezhetőek békés úton, az érintett felek az illetékes magyar bíróságokhoz fordulnak.

7. Tétel. Promóciós szabályzat:

A promóció szabályzata bármely résztvevőnek költségmentesen elérhető a hu.daedalusonline.eu weboldalon.

8. Tétel. Adó és adózás:

A szervező vállalja, hogy a sorsolás eredményeképpen nyert díjakat érintő adókat valamint akármilyen más pénzügyi kötelezettséget kizárólag egymaga viselje..

“ADATFRISSÍTÉS" PROMÓCIÓS KAMPÁNY I. része.

A 2018 –as “ADATFRISSÍTÉS" PROMÓCIÓS KAMPÁNY I. része.

1. Tétel. A kampány szervezője:

A promóció szervezője az S.C. Daedalus New Media Research SRL Székhelye: Bukarest, Cal. Floreasca No. 169, 2. Ker. Románia. Egyedi költségvetési azonosító: 2560656, Kereskedelmi nyilvántartásban szerepel a J40/6306/27.05.2009 jelzés alatt, BRD Decebal alegységi bankszámla: RO66BRDE441SV63303434410. A céget Laurentiu Serghie képviseli mint adminisztrátor. A promóció jelen rendelet szabályzatainak megfelelően folyamlik, melyek minden résztvevőre kötelezőek.A promóció a jelen rendelet szabályzatainak megfelelően zajlik, melyek minden résztvevőre kötelezőek. A szervező fenntartja jogát, hogy módosítsa a jelenlegi szabályozást, de csakis a nyilvánosság előzetes tájékoztatása után.

2. Tétel. A promóció időtartama és hatóköre:

A promóció 2018. március 19. és 2018. május 21 között zajlik, kizárólag Magyarország területén.

3. Tétel. A Részvétel feltételei:

A sorsoláson megnyerhető a 10 db 15000 forint értékű nyeremény egyike, ha az adatfrissítési kérdőívet a meghívó e-mailtől számitva 7 napon belül a résztvevő kitölti és beküldi. Hogy részt vehessen a sorsoláson, a felhasználó a következő lépéseket kell, hogy tegye:

A személyes adatok frissítésére vonatkozó kérdőív kitöltése és beküldése, amellyel beiratkozott a Deadalus Online közösségbe. Az űrlap néhány kötelező mezőt tartalmaz, többek között: e-mail cím, telefonszám, város. A résztvevő egyetlen felhasználói profillal jogosult részt venni a kampány során. Ha a szervező egy résztvevőnél több felhasználói profilt (fiókot) azonosít, akkor fenntartja jogát hogy törölje mindkét fiókját és a részesedését.

A részvétel határideje 2018. Május 21.

A nyerteseket e-mailben értesítjük a sorsolás napján, valamint a nevük megjelenik a honlapunkon, ugyanúgy a Facebook-on, miután az összes nyertes adatait központosítottuk.

4. Tétel. A nyeremények:

Az "ADATFRISSITÉS” PROMÓCIÓS KAMPÁNY I. része keretén belül 10 db egyenként 15000 forint nyereményt sorsolunk ki. A nyeremény nem ruházható át.

5. Tétel. A győztesek kijelölése és értesitése

5.1. A győzteseket 2018. Május 22 - Május 25 közötti sorsolás révén jelölik ki.

5.2. A szervező köteles a győzteseket a sorsolás napján a feliratkozási e-mail címen értesíteni.

5.3. A szervező a győzteseket legfeljebb 2 alkalommal értesiti e-mail - en keresztül.

5.4. Ha a győztes nem igényelte a díjat (nem válaszol az e-mailre), elutasítja a díjat, vagy határidőn túl reagál, nem felel meg a szabályzat által előírt feltételeknek, stb., a legutolsó értesítéstől számított 6 napon belül érvényét veszti a jelentkezése, és elveszíti a nyereményre való jogosultságát.

6. Tétel. Jogvita eljárás

A szervező és a kampány résztvevői között felmerült esetleges jogviták lehetőleg békés módon oldódnak meg. Ha mégis a viták nem rendezhetőek békés úton, az érintett felek az illetékes román bíróságoknak nyújtják be a vitákat.

7. Tétel. Kampányszabályzat

A kampányszabályzat bármely résztvevőjének költségmentesen elérhető a hu.daedalusonline.eu weboldalon

8. Tétel. Adó és adózás:

A szervező vállalja, hogy a sorsolás eredményeképpen nyert díjakat érintő adókat valamint akármilyen más pénzügyi kötelezettséget kizárólag egymaga viselje.

“Vásárlási szokások” PROMÓCIÓS KAMPÁNY Szabályzata

“Vásárlási szokások” PROMÓCIÓS KAMPÁNY Szabályzata

 1. cikk A kampány szervezője:

A kampány szervezője a Daedalus New Media Research KFT., székhelye Bukarest , Floreasca utca 169 szám, 2 körzet, Közösségi Adószám: 2560656, Cégbejegyzési szám: J40 /6306/27.05.2009, a bankszámla nyitás: RO66BRDE441SV63303434410 a Decebali BRD fióktelepnél, Laurentiu Serghie adminisztrátor képviseletével történt. A promóció a jelen rendelet szabályzatainak megfelelően zajlik, melyek minden résztvevőre kötelezőek. A szervező fenntartja jogát, hogy módosítsa a jelenlegi szabályozást, de csakis a nyilvánosság előzetes tájékoztatása után.

 

2. cikk A kampány időtartama és lefolyása:

A kampány 2015 JÚLIUS 15 és AUGUSZTUS 05 között tart. A kampány kizárólagosan csak Románia területén zajlik.

 

3. cikk Részvételi jog:

A promóció témája: Nyerje meg az 5 darab 8000 forint értékű ajándék utalvány egyikét, amennyiben válaszol a kapcsolódó kérdőív kérdéseire és betartja a részvételi feltételeket. A promócióban egy résztvevő csakis egyszer jogosult részt venni. Ha a szervező úgy látja, hogy egy résztvevő több felhasználó profillal (fiókkal) is részt vett, a szervezőnek jogában áll megszüntetni a fiókokat és annak részvételét a sorsolásban.

A jelentkezési határidő 2015 AUGUSZTUS 5.

 A nyertesek e-mailen lesznek értesítve, és azok nevei fel lesznek tüntetve a weboldalon a sorsolás napján.

 

4.cikk A kampány lefolyása

Nyerje meg az 5 darab 8000 forint értékű ajándék utalvány egyikét, ha válaszol az illető kérdőívre és betartja a részvétel feltételeit. A szervező nem vállal felelősséget a hibás mezők kitöltésére a fiók létrehozáskor, melynek következtében nem lehetséges az érvényesítéső linket küldeni a megadott e-mail címre vagy nem elérhető telefonon, ha a résztvevő nyertesnek minősül.

A résztvevő csak egyszeri részvételre jogosult. Abban az esetben ha a szervező azonosítja hogy az illető meghívott több fiókkal is jelentkezett és részt vett a kampányban, a szervezőnek jogában áll megszüntetni a fiókokat és annak részvételeit a kampányban.

A jelentkezési határidő 2015 AUGUSZTUS 5.

A nyertesek e-mailen lesznek értesítve, és azok neveit feltüntetjük oldalunkon a sorsolás napján.

 

5.cikk A kampány díjai és annak biztosítása:

1.“Vásárlási szokások” KAMPÁNY során a következő díjak :

-5 darab 8000 forint értékű ajándék utalvány

A kampányban a díjak visszacserélése nem engedélyezett.

 

6.cikk A nyertes kisorsolása:

1. A nyertesek kisorsolása 2015 AUGUSZTUS 6-án történik.

2. A szervező köteles értesíteni a nyertest még aznap e-mailen, ugyanazt az e-mailt használva, amit a nyertes a nevezésnél használt.

3. A szervező maximum 2 alkalommal megpróbálja elérni az illető nyertest.

Az esetben ha az illető nyertesek közül az illető személy nem veszi át díját (nem érhető el e-mailen, vagy elutasítja nyereményét, vagy nem tartja be a szabályzatot) 6 naptári napon belül azokat érvenytelen nyerteseknek tüntetjük fel és elveszítik jogukat a nyeremény átvevéséhez.

 

7.cikk Pereskedés:

Abban az esetben ha jogvita alakul ki a kampányban a szervező és a résztvevő között, az békés módon próbáljuk megoldani. Ha nem lehetséges a vitát békés úton megoldani, mindkét fél az illetékes magyar bíróság elé kell járuljon.

 

9.cikk Adók és illetékek

A szervező köteles fizetni az esedékes jövedelemadót a nyertesek díját rendelkezően összhangban a adótörvénykönyvvel, bármely más kötelezettségi, adóügyi vagy más jellegű illeték kizárolagosan a nyertesre hárul.

A „Csatlakozz a Daedalus Online Közösséghez” promóció versenyszabályzata

1. cikk. Promóció szervező:

 

A promóció szervezője az SC Daedalus New Media Research SRL

 

, amelynek a székhelye Bukarest, 169 Cal. Floreasca, 2. kerület, adószám: 2560656, cégjegyzékszám: J40/6306/27.05.2009. A promóció a jelen szabályzatnak megfelelően zajlik és kötelezően vonatkozik minden résztvevőre. A Szervező jogosult bármikor módosítani a jelen szabályzatot, ám erről előtte tájékoztatnia kell nyilvánosságot.

2. cikk. A promóció ideje és területe:

Jelen promóció kezdete 1.02.2013 a vége pedig 10.12.2013. A promóció kizárólag Magyarország területén zajlik.  

 

3. cikk. Részvételi jog:

Jelen promócióban részt vehet minden a promóció kezdetekor 14. életévét már betöltött magyar állampolgárságú természetes személy, aki Magyarországon lakik, a Daedalus Online Közösség tagja és teljesíti jelen szabályzat összes kikötését. A Daedalus New Media Research alkalmazottai és a sorsoláshoz kapcsolódó más személyek nem vehetnek részt a promócióban.

4. cikk.  Hogyan működik:

A „Csatlakozz a Daedalus Online Közösséghez” Kampány tárgya: csatlakozz a Közösséghez 10.12.2013 előtt, és nyerhetsz egy laptopot.

A versenyben való induláshoz a résztvevőknek kötelező kitölteniük a feliratkozási kérdőívet. A kérdőív kötelező mezőket is tartalmaz, például keresztnév, vezetéknév, email cím, telefonszám, város és ország. A Kampányszervező nem vállal felelősséget, ha a résztvevő hibájából megadott helytelen adatok miatt lehetetlen a résztvevő személyét igazolni, amennyiben ő lenne jelen Kampány nyertese. Egy résztvevő csak egy fiókkal nevezhet be a versenybe. Amennyiben a Szervező észreveszi, hogy egy résztvevőnek több fiókja van, a Szervezőnek joga van törölni a résztvevő összes fiókját.

A promóció jelentkezési határideje: 10.12.2013

A sorsolás nyertesét emailben értesítjük, és a nevét megjelentetjük a DaedalusOnline.eu oldalon.

5. cikk.  A díj és a díjazási folyamat:

A „Csatlakozz a Daedalus Online Közösséghez” díja:

-laptop

A díjat pénzre váltani a promócióban nem engedélyezett.

6. cikk.  A nyertes kiválasztása: 

A nyertest a promóció végét követő napon sorsoljuk ki.

A Szervező köteles bejelenteni a nyertes nevét emailben a sorsolás napján a kérdőív kitöltésekor megadott e-mail címen.

A Szervező kötelessége legalább 2 alkalommal felvenni a kapcsolatot a nyertessel.

Ha a nyertes nem igényli a díját (nem válaszol az emailre, elutasítja a díj átvételét, nem felel meg a jelen szabályzatnak stb.) a Szervező által küldött utolsó értesítést követő 10 napon belül, abban az esetben a nyertes személye nem lesz hitelesítve és elveszti minden, a promóció megnyeréséből eredő jogát.

7. cikk.  Jogvita:

A Szervező és résztvevő közti lehetséges jogvita esetén a Felek igyekeznek az ügyet először barátságosan és peren kívül elrendezni. Ha ez nem lehetséges, a Felek a román bírósághoz fordulnak a jogvita elrendezéséért.

8. cikk. A Kampány szabályzata:

A Kampány szabályzata ingyenes elérhető minden résztvevőnek a www.daedalusonline.eu oldalon.

9. cikk. Adók és járulékok:

A Szervező köteles fizetni a díj után járó jövedelemadót, ám minden más, a díj elnyerésével kapcsolatos adó kizárólag a nyertest terheli.