adatfrissites-kampany-2-resze

"ADATFRISSITÉS" KAMPÁNY...


A 2018 –as "ADATFRISSITÉS" KAMPÁNY II. része.
adatfrissites-kampany-1-resze

"ADATFRISSITÉS" KAMPÁNY...


A 2018 –as "ADATFRISSITÉS" KAMPÁNY I. része.

Szabályok

 

Az adatok feldolgozására és továbbítására vonatkozó törvényeknek, valamint a távközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló törvénynek megfelelően a Daedalus New Media Research köteles biztonságos körülmények között és csak a meghatározott célokra használni az Önről, családtagjáról vagy valaki másról Ön által megadott személyes adatokat. Az adatok csak statisztikai célből kerülnek gyűjtésre.

Önnek nem kötelessége megadni a személyes adatait, és ezeket csak statisztikai elemzésekhez használjuk fel. Amennyiben azonban nem adja meg ezeket az adatokat, nem tölthet ki a jövőben felméréseket. A megadott adatokat az adatkezelő fogja használni és közvetíteni azon ügyfeleknek, akik megrendelték a felmérést (anélkül, hogy azonosítanánk a válaszadó személyét – az ügyfélnek csak a statisztikai adatokhoz van hozzáférése).

Önnek joga van ahhoz, hogy az adataihoz hozzáférjen és módosítsa azokat, hogy ne legyen kiszolgáltatva egyéni döntéseknek, és hogy a helyi hatóságokhoz forduljon. Továbbá Önnek joga van azt kérni, hogy a személyes adatai ne legyenek feldolgozva és törlésre kerüljenek. E jogok gyakorlásával kapcsolatban, kérjük, küldjön egy emailt a következő címre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

Ha helytelen adatot talál, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba mihamarabb.

 

Belépés a panelbe

 

Bárki csatlakozhat a Daedalus Online Közösséghez, azonban fenntartjuk a jogot arra, hogy egyes személyektől megtagadjuk a panelbe lépéshez való jogot anélkül, hogy ezt indokolnánk.

A Daedalus New Media Research munkatársai semmilyen körülmények között sem csatlakozhatnak a Közösséghez.

Ez az oldal sütiket és digitális ujjlenyomatokat használ. A Daedalus Online Közösségbe való belépéssel Ön beleegyezik abba, hogy ez az oldal sütiket és digitális ujjlenyomatot használjon.

Regisztráció és személyes adatok

A Daedalus New Media Research statisztikai elemzéseket készít az ügyfeleinek, e célból szükség van a tagok bizonyos háttéradataira, köztük bizalmas információkra is, mint például az Ön jövedelme. A Daedalus Online Közösségben való részvétel feltétele az ilyen háttérinformációk biztosítása.

Kilépés a panelből

A tagok saját belátásuk szerint elhagyhatják a Daedalus Online Közösséget, ami azzal jár, hogy a jövőben nem kapnak tőlünk meghívásokat felmérésekre. Röviddel azt követően, hogy egy tag szándékát fejezi ki a kilépésre, a Daedalus New Media Research törli a háttéradatait.

Törlésre kerül inaktivitásért az a tag, aki több mint 12 hónapig egy kérdőívet sem tölt ki. A Daedalus New Media Research fenntartja a jogot, hogy az inaktív tagokat törölje az adatbázisából.

A Daedalus New Media Research fenn kívánja tartani a statisztikai elemzései minőségét, ezért rendszeresen cseréli a közösség tagjait. A Daedalus New Media Research fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés vagy a döntés megindokolása nélkül töröljön tagokat az adatbázisból.

Mit jelent a közösség tagjának lenni

A Daedalus Online Közösség tagjai beleegyeznek abba, hogy emailben értesítéseket kapjanak a kérdőívekről. A tagoknak nem kötelességük válaszolni a kérdőívekre. Egy kérdőívet csak egyszer kell kitölteni. Egy személy csak egy fiókkal rendelkezhet. A Daedalus New Media Research törölheti azokat a fiókokat, amelyek nem követik ezt a szabályt. A tagok a következő címre küldhetik kérdéseiket: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Daedalus New Media Research intézkedéseket tett az adatok biztonsága érdekében. Azonban abban az esetben, ha a tagoknak küldött email vírust tartalmazna, a tagoknak el kell fogadniuk, hogy a Daedalus New Media Research nem tehető felelőssé az ebből fakadó következményekért és nem követelhetnek kárpótlást.

A Daedalus New Media Research nem garantálja, hogy egy évben lesz egy minimum vagy maximum számú kérdőív.

A Daedalus New Media Research fenntartja a jogot, hogy lezárva a felmérést elutasítsa a többi választ, amennyiben statisztikai szempontból szükséges számú válaszoló már kitöltötte a kérdőívet.

A felmérésekre adott válaszok tárolása

A válaszadók háttérinformációin túl a Daedalus New Media Research más típusú adatokat is gyűjt és más típusú adatokkal is rendelkezik a válaszadóról, mindezen adatok a válaszadó saját válaszaiból vannak következtetve. Ezen információk a válaszadók személyes adataival, például politikai véleményével is kapcsolatosak lehetnek.

A tagok beleegyeznek abba, hogy a Daedalus New Media Research tárolja a felmérésekben adott válaszaikat – ezek a válaszok a tagok személyes adatait is tartalmazhatják – azzal a céllal, hogy az összegyűjtött információkat statisztikai elemzések készítésére felhasználhassa. 

Minden tagnak joga van információt kérni a Daedalus New Media Research által róla gyűjtött személyes adatokról. Továbbá, ha egy tag észreveszi, hogy helytelen adatok kerültek be az adatbázisba, kérheti az adatok helyesbítését.

A tárolt adatok továbbítása

Minden tag beleegyezik abba, hogy a Daedalus New Media Research továbbíthatja az összegyűjtött háttéradatokat és felmérési eredményeket más piackutató intézeteknek. A kérdéses piackutató intézet az adatokat csak statisztikai célból használhatja, és nem továbbíthatja vagy teheti közzé a válaszadó nevét, postai címét vagy egyéb olyan személyes adatait, amelyek segítségével azonosítható az adott válaszadó.

A részvétel feltételei

A Daedalus New Media Research fenntartja a jogot arra, hogy a Daedalus Online Közösségben való részvételre vonatkozó jelenlegi kikötéseit megváltoztassa.

Minden tag a lehető leghamarabb tájékoztatva lesz a változtatásokról.

A pontok jutalmazása és átváltása

A pontok pénzre válthatók, mihelyt a válaszadó összegyűjtött legalább 1000 pontot.

100 pont 1 eurót ér.

A Daedalus New Media Research fenntartja a jogot, hogy ne adjon pontokat egy személynek vagy a kiosztott pontokat visszavonja, ha kiderül, hogy a kérdéses személy hamis válaszokat adott vagy más nevében válaszolt.

Ez az oldal sütiket és digitális ujjlenyomatokat használ. A Daedalus Online Közösségbe való belépéssel Ön beleegyezik abba, hogy ez az oldal sütiket és digitális ujjlenyomatot használjon.

 

Bizalmasság

A felmérésekben gyűjtött információk bizalmasok. Az összes piactanulmányunk célja, hogy csoportokról, nem pedig egyénekről gyűjtsünk információt. Az egyéni szinten gyűjtött adatokat semmilyen módon nem tesszük közzé. A Daedalus New Media Research időnként olyan kívülálló piackutató intézeteknek is továbbíthatja a gyűjtött adatokat, amelyek hasonló témában végeznek kutatást és hasonló bizalmassággal kapcsolatos szabályaik vannak.

Önkéntes részvétel

 

A kutatásban való részvétel mindig teljes mértékben önkéntes. Az Ön közvetlen beleegyezésén alapul a közösségbe lépés. Bármikor szabadon kiléphet, kérheti adatai törlését és megszakíthatja az együttműködést. Az interjú során vagy azt követően bármikor kérheti a kérdezőt, hogy az adatok egészét vagy egy bizonyos részét törölje.

Mint a Daedalus Online Közösség tagja, beleegyezik, hogy emailben részvételi felhívásokat kapjon felmérésekre.

 

Miért van szükségünk személyes adatokra

Ahhoz, hogy paneltag lehessen ki kell töltenie egy regisztrációs űrlapot. Az űrlap különböző kutatási témákban gyűjt Önről személyes adatokat és általános információkat. Azért van szükségünk az email címére, hogy részvételi felhívásokat küldhessünk a felmérésekről. A többi információ – például név, cím, nem, születési idő – gyűjtésének célja, hogy leellenőrizhessük, megfelel-e a különböző marketing és kutatási programjainkhoz.

Tájékoztattak hogy jogosult vagyok ellenezni személyes adataim feldolgozását és követelni az adatok törlését. E jogom gyakorlása érdekében indithatom a szükséges online kérelmet a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre a MEGTAGADOM AZ ADATFELDOLGOZÁST szöveggel. Továbbá ismert az is hogy törvényileg jogosult vagyok az igazságosság kezelésére.

Kilépés a közösségből

Amennyiben meg szeretné szakítani az együttműködést a Daedalus Online Közösséggel, kérjük, küldjön egy emailt a következő címre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. . Kérjük, írja a tárgysorba: „LEIRATKOZÁS/UNSUBSCRIBE”.

Beletelhet néhány napba, míg az összes adatot teljeses töröljük a nyilvántartásainkból.

Adatbiztonság

A Daedalus New Media Research minden intézkedést megtesz az Ön által biztosított adatok védelméért. Az adatokat titkosítva tároljuk az adatbázisunkban, és ezekhez csak a meghatalmazott személyzetnek – néhány Daedalus New Media Research alkalmazottnak – van hozzáférése.

Jogi értesítés

Ha a törvény ezt követeli, vagy ha jóhiszeműen eljárva szükségesnek érezzük, hogy ezzel megfeleljünk a törvény rendelkezéseinek, vagy a weboldalunkkal kapcsolos jogvita esetén személyes információkat tehetünk közzé.

A gyermekek védelme

A Daedalus New Media Research nem gyűjt információkat 14 éven aluliakról a szülők vagy a törvényes gondviselők engedélye nélkül.

Amennyiben Ön szülő vagy törvényes gondviselő és észrevette, hogy a 14 éven aluli gyermek az Ön engedélye vagy beleegyezése nélkül küldte el az adatait, azok törlésre kerülnek az Ön kérésére. A gyermek adatainak törléséért, kérjük, küldjön egy emailt a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, és adja meg a gyermek által használt felhasználónevet/email címet.

Szerzői jog

Ez a honlap A Daedalus New Media Research tulajdona.

Minden tanulmány, amelyben Ön résztvesz a Daedalus New Media Research tulajdonát képezik vagy ügyfeleinkét, akár magánszemélyről vagy jogi személyről legyen szó.

Ez vonatkozik minden szöveg, kép , grafika, videók, stb. adataira.

Az oldal anyagát vagy az online felméréseket átalakitani , másolásni, fordítani, menteni vagy publikálni szigorúan tilos a szerzői jogi törvény szerint . E hatályos törvény megsértése a Román állam jogszabályai szerint szerint büntetendő.