a-2021-es-adatfrissites-kampany

A 2021 –es...


A 2021 – es “ADATFRISSÍTÉS" KAMPÁNY. 1. Tétel. A kampány szervezője: A promóció szervezője az S.C. Daedalus New Media Research SRL Székhelye:...
szabalyzat-az-oen-altal-valasztott-termek-a-nyeremeny-maximalis-erteke-500

Szabályzat - Az Ön által...


Szabályzat - Az Ön által választott termék - a nyeremény maximális értéke 500 € 1. Tétel. A kampány szervezője: A kampány szervezője...

A 2021 –es “ADATFRISSÍTÉS" KAMPÁNY

A 2021 – es “ADATFRISSÍTÉS" KAMPÁNY.

1. Tétel. A kampány szervezője:

A promóció szervezője az S.C. Daedalus New Media Research SRL Székhelye: Bukarest, Cal. Floreasca No. 169, 2. Ker. Románia. Egyedi költségvetési azonosító: 2560656, Kereskedelmi nyilvántartásban szerepel a J40/6306/27.05.2009 jelzés alatt, BRD Decebal alegységi bankszámla: RO66BRDE441SV63303434410. A céget Laurentiu Serghie képviseli mint adminisztrátor. A promóció jelen rendelet szabályzatainak megfelelően folyamlik, melyek minden résztvevőre kötelezőek.A promóció a jelen rendelet szabályzatainak megfelelően zajlik, melyek minden résztvevőre kötelezőek. A szervező fenntartja jogát, hogy módosítsa a jelenlegi szabályozást, de csakis a nyilvánosság előzetes tájékoztatása után.

2. Tétel. A promóció időtartama és hatóköre:

A kampány 2021. Szeptember 07. és 2021. Október 31 között zajlik, kizárólag Magyarország területén.

3. Tétel. A Részvétel feltételei:

A sorsoláson megnyerhető a 10 darab 100 EUR értékű nyeremény egyike, ha az adatfrissítési kérdőívet a meghívó e-mailtől számitva 7 napon belül a résztvevő kitölti és beküldi. Hogy részt vehessen a sorsoláson, a felhasználó a következő lépéseket kell, hogy tegye:

A személyes adatok frissítésére vonatkozó kérdőív kitöltése és beküldése, amellyel beiratkozott a Deadalus Online közösségbe. Az űrlap néhány kötelező mezőt tartalmaz, többek között: e-mail cím, telefonszám, város. A résztvevő egyetlen felhasználói profillal jogosult részt venni a kampány során. Ha a szervező egy résztvevőnél több felhasználói profilt (fiókot) azonosít, akkor fenntartja jogát hogy törölje mindkét fiókját és a részesedését.

A részvétel határideje 2021. Október 31.

A nyerteseket e-mailben értesítjük a sorsolás napján, valamint a nevük megjelenik a honlapunkon, ugyanúgy a Facebook-on, miután az összes nyertes adatait központosítottuk.

4. Tétel. A nyeremények:

Az "ADATFRISSITÉS” KAMPÁNY keretén belül 10 darab 100 EUR nyereményt sorsolunk ki. A nyeremény nem ruházható át.

5. Tétel. A győztesek kijelölése és értesitése

5.1. A győzteseket 2021. november 01 - 2021. november 05 közötti sorsolás révén jelölik ki.

5.2. A szervező köteles a győzteseket a sorsolás napján a feliratkozási e-mail címen értesíteni.

5.3. A szervező a győzteseket legfeljebb 2 alkalommal értesiti e-mail - en keresztül.

5.4. Ha a győztes nem igényelte a díjat (nem válaszol az e-mailre), elutasítja a díjat, vagy határidőn túl reagál, nem felel meg a szabályzat által előírt feltételeknek, stb., a legutolsó értesítéstől számított 6 napon belül érvényét veszti a jelentkezése, és elveszíti a nyereményre való jogosultságát.

6. Tétel. Jogvita eljárás

A szervező és a kampány résztvevői között felmerült esetleges jogviták lehetőleg békés módon oldódnak meg. Ha mégis a viták nem rendezhetőek békés úton, az érintett felek az illetékes román bíróságoknak nyújtják be a vitákat.

7. Tétel. Kampányszabályzat

A kampányszabályzat bármely résztvevőjének költségmentesen elérhető a hu.daedalusonline.eu weboldalon

8. Tétel. Adó és adózás:

A szervező vállalja, hogy a sorsolás eredményeképpen nyert díjakat érintő adókat valamint akármilyen más pénzügyi kötelezettséget kizárólag egymaga viselje.

Szabályzat - Az Ön által választott termék - a nyeremény maximális értéke 500 €

Szabályzat - Az Ön által választott termék - a nyeremény maximális értéke 500 €

1. Tétel. A kampány szervezője:

A kampány szervezője a S.C. Daedalus New Media Research SRL, melynek székhelye: Bukarest, Cal. Floreasca No. 169, 2. Ker., Románia. Egyedi költségvetési azonosító: 2560656. A kereskedelmi nyilvántartásban a J40/6306/27.05.2009 jelzés alatt szerepel. Bankszámlaszám: RO36INGB0000999902012334, ING Bank, Bucuresti, ROMANIA. A céget Laurentiu Serghie képviseli mint adminisztrátor. A kampány a lenti szabályzatnak megfelelően fog lezajlani, mely minden résztvevőre kötelező. A szervező fenntartja jogát, hogy módosítsa a jelenlegi szabályozást, de csakis a nyilvánosság előzetes tájékoztatását követően.

 

2. Tétel. A kampány időtartama és helyszíne:

A kampány 2022 január 1 - 2022 december 31 között zajlik, kizárólag Magyarország területén.

 

3. Tétel. A Részvétel feltételei:

A kampányban részt vehet minden olyan magyar állampolgárságú magánszemély, aki a kampány megkezdésekor betöltötte a 18 évet, Magyarországi lakhellyel rendelkezik, regisztrálva van a Daedalus Online panelben és teljesíti az ezen szabályozás által előírt egyéb feltételeket. A játékban nem vehetnek részt a Daedalus New Media Research alkalmazottai, valamint a kampányhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb személyek.

 

4. Tétel. A kampány lefolyása

A játék témája: Regisztrálj és vegyél részt a Daedalus Online felméréseiben, és nyerj egy legfeljebb 500 EURO (€) értékű nyereményt!

A Daedalus Online lehetőséget kínál a nyertesnek, hogy kiválasszon egy (1) díjat az alábbiak közül:

• PS4 / PS5; - maximális érték 500 EURO (€)

• Elektromos roller; - maximális érték 500 EURO (€)

• TV; - maximális érték 500 EURO (€)

• Smartwatch; - maximális érték 500 EURO (€)

• Házimozi rendszer; - maximális érték 500 EURO (€)

A kampányban való részvételhez a felhasználóknak meg kell felelniük a következő feltételeknek:

• A Daedalus Online Panel tagja

• Magyar állampolgárságú és magyarországi lakhellyel rendelkezik

• Betöltötte a 18 évet

• Válaszoljon legalább egy, a Daedalus Online-tól kapott felmérésre a kampány ideje alatt (2022. január 1. - 2022. december 31.)

A résztvevőnek egyetlen fiókból van joga részt venni a kampányban. Ha a Szervező több fiókot azonosít ugyanazon résztvevőnél, fenntartja a jogot, hogy mind a számláját, mind a részvételeit törölje.

A nyertessel e-mailben történik a kapcsolatfelvétel és a nyeremény átvételét követően a neve megjelenik az honlapon.

 

5. Tétel. A nyeremény és ennek átvétele:

A versenyben évente egyszer 500 euró (€) értékű nyeremény kerül kiosztásra - a nyertesnek joga van választani az alábbiakban felsorolt nyeremények közül egyet (1):

• PS4 / PS5; - maximális érték 500 EURO (€)

• Elektromos roller; - maximális érték 500 EURO (€)

• TV; - maximális érték 500 EURO (€)

• Smartwatch; - maximális érték 500 EURO (€)

• Házimozi rendszer; - maximális érték 500 EURO (€)

A nyertes feladata megadni a Szervezőnek személyes adatait annak érdekében, hogy ez felajánlhassa neki a nyereményt, nevezetesen: név, vezetéknév, lakóhely címe, személyazonosító szám, telefonszám. A nyertes személyes adatai azért szükségesek, mert a nyeremények kifizetése bejelentésre kerül a Pénzügyi Igazgatóságnál, de a jövedelemadó befizetéséért is, amelyet teljes egészében a Szervező fizet. Ezenkívül a cím és a telefonszám a nyertes által kiválasztott termék vagy szolgáltatás kézbesítéséhez is szükségeltetik.

A nyereményhez kapcsolódó adót teljes mértékben a Szervező viseli. A szervező nem adja ki a nyertesnek a nyeremény pénzbeli értékét. A Kampány győztese a szabályzatban előírtakon kívül más díjakat nem igényelhet.

Csak azok a válaszadók vehetnek részt ebben a versenyben, akik aktívak maradtak a kampány során.

6.Tétel: A nyertesek kijelölése

1. A nyertes kijelölése sorsolással történik 2023. január 4-én.

2. A szervező köteles e-mailben értesíteni a nyertest a sorsolás napján.

3. A szervező legfeljebb háromszor próbál meg e-mailben kapcsolatba lépni a nyertessel.

4. Ha a nyertes az utolsó értesítéstől számított 10 napon belül nem igényelte a nyereményt (nem válaszolt az e-mailre, elutasította a nyereményt, vagy nem tartja be a jelen szabályzat által előírt feltételeket és határidőket stb., akkor a részvétele érvénytelennek tekinthető és elveszíti a nyereményhez való jogát. Ebben az esetben a Szervező ezen előírásoknak megfelelően újabb nyertest sorsol.

 

7. Tétel. Peres eljárások

A szervező és a kampány résztvevői közötti esetleges viták békés módon lesznek kezelve. Ha a vitákat nem lehetséges békés úton rendezni, az érintett felek a panaszukat benyújtják az illetékes román bíróságnak.

 

8. Tétel. A kampány szabályzata

A kampány szabályzata minden résztvevő számára ingyenesen elérhető a hu.daedalusonline.eu weboldalon.

 

9. Tétel. Adózás

A szervező vállalja, hogy a kapcsolódó adóügyi rendelkezéseknek megfelelően befizeti a nyertesnek a nyereményből származó bevételi adót. Bármilyen más adóügyi vagy egyéb ezzel kapcsolatos kötelezettség kizárólag a nyertest illeti.

Az „ARANY Válaszadók Klubja” kampány szabályzata

Az „ARANY Válaszadók Klubja” kampány szabályzata

1. Tétel. A kampány szervezője:

A kampány szervezője a S.C. Daedalus New Media Research SRL, melynek székhelye: Bukarest, Cal. Floreasca No. 169, 1. Ker., Románia. Egyedi költségvetési azonosító: 2560656. A kereskedelmi nyilvántartásban a J40/6306/27.05.2009 jelzés alatt szerepel. Bankszámlaszám: RO36INGB0000999902012334, ING Bank, Bucuresti, ROMANIA, személyes adatokat kezelő vállalat - 12502 számmal. A céget Laurentiu Serghie képviseli mint adminisztrátor. A kampány a lenti szabályzatnak megfelelően fog lezajlani, mely minden résztvevőre kötelező. A szervező fenntartja jogát, hogy módosítsa a jelenlegi szabályozást, de csakis a nyilvánosság előzetes tájékoztatását követően.

 

2. Tétel. A kampány időtartama és helyszíne:

Az Arany Válaszadók klubjába való kvalifikáció a válaszadók 2021-ban végzett tevékenysége alapján történik és ennek kiváltságait a 2022-es év során élvezhetik. A kampány 2022 január 1 és 2022 december 31 között aktív.

 

3. Tétel. A Részvétel feltételei:

A kampányban részt vehet minden olyan magyar állampolgárságú magánszemély, aki a promóció megkezdésekor betöltötte a 18 évet, Magyarországi lakhellyel rendelkezik, regisztrálva van a Daedalus Online panelben és teljesíti az ezen szabályozás által előírt egyéb feltételeket. A promócióban nem vehetnek részt a Daedalus New Media Research alkalmazottai, valamint a kampányhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb személyek.

4. Tétel. A kampány lefolyása

A játék témája: Tölts ki minél több kérdőívet és légy az ARANY Válaszadók klub tagja!

A kampányban való részvételhez a felhasználóknak meg kell felelniük a következő feltételeknek:

• 1. A Daedalus Online Panelhoz csatlakozott 2012-2021 között

• 2. Magyar állampolgárságú és magyarországi lakhellyel rendelkezik

• 3. Betöltötte a 18 évet

• 4. A beérkezett kérdőívek legalább 50% -át megválaszolta és legalább 5 kérdőívet kitöltött az előző évben (2021)

!FIGYELEM! Ez a szabályzat nem csak a 2012-ben regisztrált és továbbra is aktív válaszadókra érvényes, hanem minden olyan válaszadóra, aki 2021 végéig regisztrált és megfelel a fent említett feltételeknek. Az egyik legfontosabb szabály (4) az, amelyik a válaszadók válaszadási arányára utal a 2021. január 1. és 2021. január 31. közötti időszakban.

A résztvevőnek egyetlen fiókból van joga részt venni a kampányban. Ha a Szervező több fiókot azonosít ugyanazon résztvevőnél, fenntartja a jogot, hogy mind a számláját, mind a részvételeit törölje.

 

5. Tétel: Azok a díjak, amelyekből csak az ARANY válaszadók tagjai részesülnek:

• 1. Minden pénzfelvételkor további 10% - os bónuszt kap az idén felvett pénz összege fölött

• 2. Automatikusan bekerül a félévenkénti, darabonként 5 grammos aranyrudacska sorsolásba

• 3. Több pontot kap barátai beajánlásával, amennyiben azok csatlakoznak a Daedalus Online közösséghez

• 4. Élvezheti az összes eddigi előnyt és továbbra is részt vehet a havi és éves díjak sorsolásán

A díjak TISZTÁZÁSA:

•1. 10% bónusz: minden egyes alkalommal alkalmazandó, mikor a klub tagjai fizetési kérelmet nyújtanak be 2022. január 1. és 2022. december 31. között.

•2. A félévenkénti aranyrudacska sorsolás: két nyertes lesz kiválasztva sorsolással.

•3. A barátok ajánlásáért járó pontok: A pontok csak akkor aktualizálódnak, amikor aktív kampány folyik. A GOLD válaszadók 50 pontot kapnak minden olyan személy után, aki csatlakozik a Daedalus Online közösséghez (szemben a közösség többi részének 20 pontjával).

•Az 1. és 2. díj elnyerése érdekében a válaszadónak meg kell adnia személyes adatait a Daedalus Online számlán, hogy a Szervező el tudja küldeni a szükséges összeget vagy díjat. A szükséges pénzügyi adatok: név, vezetéknév, cím, személyazonosító szám, telefonszám, IBAN, bank. A nyertesek személyes adatait azért kérjük, mert a nyeremények kifizetése bejelentésre kerül a Pénzügyi Igazgatóságnál, de a jövedelemadó befizetéséért is, amelyet teljes egészében a Szervező fizet.

 

6. Tétel: Az aranyrudak nyerteseinek kijelölése

Két nyertes lesz kisorsolva különböző időpontokban.

A nyertesek sorsolással lesznek kiválasztva az alábbiak szerint:

•a) AZ ELSŐ NYERTES 2022. június 2-án lesz kisorsolva

•b) A MÁSODIK NYERTES 2022. december 5-án lesz kisorsolva

!FIGYELEM! Amennyiben az aranykereskedelemre szakosodott szállító már nem szállíthat aranyrudat, a Szervező köteles a győztest készpénzben kiegyenlíteni az aranyrúd árával. Ennek értéke hozzávetőlegesen 310 EUR!

1. A szervező köteles e-mailben tájékoztatni a nyertest a sorsolás napján, a Daedalus Online közösségben történő regisztrációkor bejelentett e-mail címen.

2. A szervező legfeljebb háromszor próbál meg e-mailben kapcsolatba lépni a nyertessel: 1 értesítés és 2 emlékeztető.

3. Amennyiben a nyertes frissítette a telefonszámát a személyes fiókban, telefonon is kapcsolatba lépnek vele.

4. Ha a nyertes az utolsó értesítéstől számított 10 naptári napon belül nem igényelte a nyereményt (nem válaszolt az e-mailre vagy a telefonra, elutasította a nyereményt, vagy nem tartotta be a jelen rendelet által előírt feltételeket és határidőket stb.), akkor érvénytelen nyertesnek számít, és elveszíti az elnyert nyereményhez való jogát. Ebben az esetben a Szervező ezen előírásoknak megfelelően újabb nyertest sorsol.

 

7. Tétel. Peres eljárások

A szervező és a kampány résztvevői közötti esetleges viták békés módon lesznek kezelve. Ha a vitákat nem lehetséges békés úton rendezni, az érintett felek a panaszukat benyújtják az illetékes román bíróságnak.

 

8. Tétel. A kampány szabályzata

A kampány szabályzata minden résztvevő számára ingyenesen elérhető a hu.daedalusonline.eu weboldalon.

 

9. Tétel. Adózás

A szervező vállalja, hogy a kapcsolódó adóügyi rendelkezéseknek megfelelően befizeti a tagoknak a jelen kampányból származó bevételi adót. Bármilyen más adóügyi vagy egyéb ezzel kapcsolatos kötelezettség kizárólag a tagokat illeti.

A Daedalus Online Nyaralni Küld!” Kampány szabályok

A Daedalus Online Nyaralni Küld!” Kampány szabályok!”

1. Tétel. A kampány szervezője:

A kampány szervezője a S.C. Daedalus New Media Research SRL, melynek székhelye: Bukarest, Cal. Floreasca No. 169, 2. Ker., Románia. Egyedi költségvetési azonosító: 2560656. A kereskedelmi nyilvántartásban a J40/6306/27.05.2009 jelzés alatt szerepel. Bankszámlaszám: RO36INGB0000999902012334, ING Bank, Bucuresti, ROMANIA. A céget Laurentiu Serghie képviseli mint adminisztrátor. A kampány a lenti szabályzatnak megfelelően fog lezajlani, mely minden résztvevőre kötelező. A szervező fenntartja jogát, hogy módosítsa a jelenlegi szabályozást, de csakis a nyilvánosság előzetes tájékoztatását követően.

 

2. Tétel. A kampány időtartama és helyszíne:

A kampány 2020. JANUÁR 01 - 2020. DECEMBER 31 közt zajlik kizárólag Magyarország területén.

 

3. Tétel. A Részvétel feltételei:

A játék témája:"Csatlakozzon közösségünkhöz, és a Daedalus Online elküldi nyaralni

A kampányban részt vehet minden olyan magyar állampolgárságú magánszemély, aki a promóció megkezdésekor betöltötte a 18 évet, Magyarországi lakhellyel rendelkezik, regisztrálva van a Daedalus Online panelben és teljesíti az ezen szabályozás által előírt egyéb feltételeket. A promócióban nem vehetnek részt a Daedalus New Media Research alkalmazottai, valamint a kampányhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb személyek.

 

4. Tétel.A kampány lefolyása

A játék témája: Csatlakozzon közösségünkhöz, és a Daedalus Online elküldi nyaralni!

A kampányban való részvételhez a felhasználóknak meg kell felelniük a következő feltételeknek:

• A Daedalus Online közösség tagja kell legyen.

• Magyar állampolgárságú és Magyarországi lakhellyel kell rendelkezzen.

• Betöltötte a 18 évet.

• Válaszoljon legalább két,- Daedalus Onlinetól kapott felmérésre, a kampány időszakában.


A szervező nem vállal felelősséget a mezők helytelen kitöltéséért a fiók létrehozásának űrlapján. A mezők helytelen kitöltése esetén lehetetlenné válhat az érvényesítési link elküldése a résztvevő e-mail címére vagy a telefonon történő kapcsolatfelvételre.

A résztvevőnek egyetlen fiókról van joga részt venni a kampányban. Ha a Szervező több fiókot azonosít ugyanazon résztvevőnél, fenntartja jogát arra, hogy mind a fiókokat, mind pedig a részvételt törölje.

A részvétel határideje: 2020. december 31.

A nyertessel e-mailben lépünk kapcsolatba a sorsolás napján, a nyeremény átvételét követően pedig a neve megjelenik az oldalon.

 

5. Tétel.A kampány díjazása és ennek kiosztása

A "Daedalus Online nyaralni küld" kampány részeként a következő díjat ítélik oda:
Egy 247 EURO értékű nyaralási utalvány!

A nyeremény értéke 247 EURO.

A nyeremény birtokba vétele érdekében a nyertesnek a következő információkat kell megadnia a szervezőnek: személyes adatok (név, vezetéknév, cím, személyazonosító szám, telefonszám) és annak a cégnek / utazási irodának a banki azonosító adatai, amellyel együttműködni kíván- szolgáltatásai igénybe vételével (jegyek, szállás stb.).

Annak érdekében, hogy a szervező fizetni tudjon a nyertes által kiválasztott cégnek / utazási irodának, a nyertesnek e-mailben el kell küldenie a kettő között létrejött szerződést illetve számlát, amely egyértelműen kimondja a szolgáltatások vállalását. A nyertes és a kiválasztott cég közötti szerződéses dokumentum kézhezvétele után a szervező vállalja, hogy az összeget átutalja a szerződésben megjelölt vállalati számlára. Felhívjuk a figyelmet a tényre, hogy a szerződéses felelősség a nyertes és a szolgáltató vállalat között van.

A nyertes személyes adatai azért szükségesek, mert a nyeremény kifizetése bejelentődik a Pénzügyi Igazgatóságnak, illetve az adó kifizetéséhez, amelyet teljes egészében a szervező vállal.

Ha a nyertes által kiválasztott szolgáltatások értéke meghaladja a szervező által felajánlott nyeremény értékét, a nyertesnek fizetni kell a fennálló összegkülönbözetet.

A szervező nem felelős, ha a nyertes által kiválasztott szolgáltatások értéke meghaladja a nyeremény értékét.

A szervező a befizetést közvetlenül az ügynökség vagy a szállást biztosító intézmény számlájára kívánja teljesíteni annak biztosítása érdekében, hogy a nyertes nyaralásban részesüljön, és a nyereményt ne más célokra használja.

A nyereményhez kapcsolódó adót teljes mértékben a Szervező állja. A szervező nem adja ki a nyertesnek a nyeremény pénzbeli értékét. A Kampány győztese a szabályzatban előírtakon kívül más díjakat nem igényelhet.

A megnyert VAUCHER ÉRVÉNYESSÉGE 3 HÓNAP a sorsolás és a nyertes kihirdetésének pillanatától, amennyiben ez jelentkezik és szeretné a nyereményt.

 

6. Tétel. A nyertesek kijelölése

1. A nyertes kiválasztása sorsolással történik 2021. január 11. és január 17. között.

2. A szervező köteles a sorsolás napján e-mailben értesíteni a nyertest a kampányba való regisztrációkor megadott e-mail címen.

3. A szervező legfeljebb 2 alkalommal próbál e-mailen keresztül kapcsolatba lépni a nyertessel.

4. Ha a nyertes nem igényelte a nyereményt (nem válaszolt az e-mailre, elutasította azt vagy nem felel meg a jelen szabályzat által előírt feltételeknek stb.)-, a legutóbbi elküldött értesítéstől számítva 6 napon belül elveszíti a nyereményhez való jogát. Ebben az esetben a Daedalus Online ezen szabályoknak megfelelően újabb nyertest sorsol.

 

7. Tétel. Peres eljárások

A szervező és a kampány résztvevői közötti esetleges viták békés módon lesznek kezelve. Ha a vitákat nem lehetséges békés úton rendezni, az érintett felek a panaszukat benyújtják az illetékes román bíróságnak.

 

8. Tétel. A kampány szabályzata

A kampány szabályzata minden résztvevő számára ingyenesen elérhető a hu.daedalusonline.eu weboldalon.

 

9. Tétel. Adózás

A szervező vállalja, hogy a kapcsolódó adóügyi rendelkezéseknek megfelelően befizeti a tagoknak a jelen kampányból származó bevételi adót. Bármilyen más adóügyi vagy egyéb ezzel kapcsolatos kötelezettség kizárólag a tagokat illeti.

A BARÁT AJÁNLÁS-a kampány szabályzata

A BARÁT AJÁNLÁS-a kampány szabályzata

1. Tétel. A kampány szervezője:

A kampány szervezője a S.C. Daedalus New Media Research SRL, melynek székhelye: Bukarest, Cal. Floreasca No. 169, 2. Ker., Románia. Egyedi költségvetési azonosító: 2560656. A kereskedelmi nyilvántartásban a J40/6306/27.05.2009 jelzés alatt szerepel. Bankszámlaszám: RO36INGB0000999902012334, ING Bank, Bucuresti, ROMANIA. A céget Laurentiu Serghie képviseli mint adminisztrátor. A kampány a lenti szabályzatnak megfelelően fog lezajlani, mely minden résztvevőre kötelező. A szervező fenntartja jogát, hogy módosítsa a jelenlegi szabályozást, de csakis a nyilvánosság előzetes tájékoztatását követően.

 

2. Tétel.A kampány időtartama és hatóköre:

A kampány 2021. június 22 - június 30. között zajlik, kizárólag Magyarország területén.

 

3. Tétel. A Részvétel feltételei:

A kampány témája: Hívj meg 10 barátot a Daedalus Online közösségbe!

A kampányban részt vehet minden olyan magyar állampolgárságú magánszemély, aki a promóció megkezdésekor betöltötte a 18 évet, Magyarországi lakhellyel rendelkezik, regisztrálva van a Daedalus Online panelben, a Gold Klub tagja és teljesíti az ezen szabályozás által előírt egyéb feltételeket. A promócióban nem vehetnek részt a Daedalus New Media Research alkalmazottai, valamint a kampányhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb személyek.

 

4. Tétel.A kampány lefolyása

A kampány témája: Hívj meg 10 barátot a Daedalus Online közösségbe!

A kampányban való részvételhez a felhasználóknak meg kell felelniük a következő feltételeknek:

• A Daedalus Online közösség tagja kell legyen

• Magyar állampolgárságú és Magyarországi lakhellyel kell rendelkezzen.

• Betöltötte a 18 évet.

•A Gold Klub tagja

• Az e-mailben kiküldött link segítségével legfennebb 10 barátot ajánl be a Daedalus Online közösséghez való csatlakozáshoz.

A szervező nem vállal felelősséget a mezők helytelen kitöltéséért a fiók létrehozásának űrlapján. A mezők helytelen kitöltése esetén lehetetlenné válhat az érvényesítési link elküldése a résztvevő e-mail címére vagy a telefonon történő kapcsolatfelvételre.

A résztvevőnek egyetlen fiókról van joga részt venni a kampányban. Ha a Szervező több fiókot azonosít ugyanazon résztvevőnél, fenntartja jogát arra, hogy mind a fiókokat, mind pedig a részvételt törölje.

A részvétel határideje: 2021. június 30.

5. Tétel.A kampány díjazása és ennek kiosztása

A "Hívj meg 10 barátot a Daedalus Online közösségbe!" kampány díjazása a következőként működik:

• 50 pont jár minden barát után, aki csatlakozik a Daedalus Online közösséghez és megerősíti fiókját.

Az ajánló személyek csak abban az esetben kapnak pontot, ha a beajánlott személy megerősíti felhasználóját.

A résztvevőnek kötelessége érvényes és valós e-mail címeket ajánlani. Ha a Szervező többszörös fiókot,- érvénytelen fiókot vagy spam doméniumot tartalmazó fiókot azonosít, fenntartja jogát, hogy mind a fiókokat, mind a jelen szabályt megsértő résztvevőt törölje. Ugyanakkor nem frissülnek a pontok azon személyek számláján, akik megszegik ezt a szabályt. Fontos, hogy az ajánlott e-mail címek még ne létezzenek az adatbázisunkban, mert ilyen esetben a pontokat nem lehet frissíteni, mivel azok duplikátumok. !Figyelem! - pontokat csak 10 barát után kap, akik betartják a szabályokat. Ha egy résztvevő több mint 10 barátot javasol, akkor a megengedett határértéket meghaladó pontok nem frissülnek (maximum 10 barát a megengedett határ.

 

6. Tétel. A pontok frissítése (Díjazás) – IDŐSZAK

A kampányért járó pontokat 2021. Július 1. - július 5. között frissítik.

 

7. Tétel. Peres eljárások

A szervező és a kampány résztvevői közötti esetleges viták békés módon lesznek kezelve. Ha a vitákat nem lehetséges békés úton rendezni, az érintett felek a panaszukat benyújtják az illetékes román bíróságnak.

 

8. Tétel. A kampány szabályzata

A kampány szabályzata minden résztvevő számára ingyenesen elérhető a hu.daedalusonline.eu weboldalon.

 

9. Tétel. Adózás

A szervező vállalja, hogy a kapcsolódó adóügyi rendelkezéseknek megfelelően befizeti a tagoknak a jelen kampányból származó bevételi adót. Bármilyen más adóügyi vagy egyéb ezzel kapcsolatos kötelezettség kizárólag a tagokat illeti.